Gratis levering vanaf 150 € aankoop

TRUFFELOOGST

Het uur van de glorie

Vanaf de vroegste tijden werden truffels gegeten.  We kunnen ons best voorstellen hoe de eerste mensen de gemakkelijk vindbare truffels aten.  Toch werd deze zwam amper vanaf het einde van het Romeinse Keizerrijk als een normaal eetwaar gebruikt, omdat men er toen in geslaagd was, door het toevoegen van kruiden, de truffelsmaak te verbeteren.  Maar erger, de truffelsmaak werd niet alleen verbeterd, maar verdween ook langzaam omdat er te veel kruiden werden toegevoegd.... De interesse in truffels ging verloren.  1000 jaar later waren het de pausen, die zich in Avignon gevestigd hadden, die de truffel in ere herstelden.  Het was Frans I (1494-1547), die er een koninklijk gerecht van maakte.  De beroemde politicus en kok Brillat-Savarin (1755-1826) verklaarde dat men de truffel niet als ingrediënt tussen vele andere, maar als volwaardig gerecht moest bereiden.  Het midden van de 19de eeuw was de gouden tijd voor de truffel.  Vanaf 1863 echter, had de Phylloxera (een ziekte, verspreid door een insect met de zelfde naam) de oogstvelden in heel Europa vernietigd.  Een katastrofe!  De oogstvelden hadden 30 jaar nodig om zich van de ziekte te herstellen, en dat was een geluk voor de verzamelaars van wilde truffels, die nog op de oorspronkelijke groeiplaatsen te vinden waren.  

De twee wereldoorlogen van de 20ste eeuw trokken veel arbeidskrachten van hun werk weg.  De overgebleven arbeidskrachten hadden belangrijker zaken te doen dan truffels kweken.  Ook de bevolkingsterugval op het platteland helpt de zaken niet vooruit.  De plattelandsbevolking veroudert.  De kennis van en over truffels verdwijnt.

Toch heeft men, sedert de jaren 1960 en met de hulp van het Franse Institut National de la Recherche Agronomique (INRA),  en in samenwerking met de Italiaanse autoriteiten, vorderingen gemaakt in het onderzoek betreffende truffels.  Daaraan danken we nu de mogelijkheid om truffels te telen op speciaal daartoe aangelegde kweekgronden.  Truffels zijn nu, zoals kaviaar en foie gras, topgerechten, wat ze vroeger nooit waren.  De truffel is aan twee verschillende spiegelbeelden verbonden: het eerste : een ontegensprekelijk moderne schotel wat de bereiding betreft, en het andere : een signaal van traditie en van geheimdoenerij (het verzamelen van wilde truffels).