Gratis levering vanaf 150 € aankoop

DE GESCHIEDENIS VAN CHAMPAGNE

Een geschiedenis van Romeinen, koningen, monniken en wijngaarden.

Het waren de Romeinen die wijnstokken importeerden in de Champagnestreek.  De abdijen waren de eerste uitbaters en de wijngaarden werden vanaf de 12de eeuw in een soort kadaster geregistreerd.  Bij de kroning van de Franse koningen in de kathedraal van Reims, organiseerde men grootse feesten, overgoten met wijn uit de regio.  Dit was zonder twijfel de eerste associatie tussen Champagne en de hogere standen.

Champagne is een lichte wijn en verleidt Parijs en Engeland.  Zijn slechte bewaring is echter een probleem.  Zijn gisting en zijn bubbels zijn niet te bedwingen, en dat maakt van deze wijn een onbewaarbaar product.  Het vullen van de flessen moet snel gebeuren, maar de kurken springen en de fles ontploft.  Eind van de 17de eeuw had de monnik Dom Pérignon twee ideeën:  men moest flessengaan blazen met een dikkere bodem en de kurken op de flessenhals met een schroefdraad bevestigen.  Champagne kon vanaf dan getransporteerd worden en werd dus verkoopbaar.  De monnik is ook de eerste die verschillende verschillende oogsten mengt.  Deze menging is elk jaar anders, waardoor het evenwicht tussen de smaken, de sterkte en de bitterheid aangepast wordt.  Dit procédé is heden ten dage nog altijd van toepassing.  De techniek van het wijnmaken is intussen verbeterd, en gemoderniseerd.  De afwijkingen van de productiewijze worden klein, en meer en meer wordt "Blanc de Blanc" algemeen gebruikelijk.  (enkel met Chardonay gemaakt).

Het conder controle houden van het schuimen van wijn komt echter pas 200 jaar later, met dank aan  het werk van Louis Pasteur.

Aan de vooravond van de Franse revolutie waren er bijna 50.000 ha wijngaarden in de Champagnestreek.  Honderd jaar later zijn het er 65.000, maar na de komst van de Phylloxera, eind 19de eeuw, en de Eerste Wereldoorlog, bleven er slechts 12.000 over.  Die productiezone is vandaag 34.000 ha groot en jaarlijks worden er rond de 300 miljoen flessen geproduceerd.

In 1927 codificeert een wettekst de benaming "Champagne" : zij mag enkel gebruikt worden voor inde Champagnestreek gewonnen en behandelde wijn.