Ons kwaliteitshandvest

CAVIAR PASSION is bijzonder veeleisend als het op herkomst of traceerbaarheid van de producten aankomt.

AFKOMST EN TRACEERBAARHEID

CAVIAR PASSION is bijzonder veeleisend als het op herkomst of traceerbaarheid van de producten aankomt.

We zijn erg voorzichtig op dit punt, en vooral voor het gevecht tegen namaakproducten.  CAVIAR PASSION eist van zijn leveranciers een systeem van opvolging dat het mogelijk maakt steeds de afkomst te garanderen. De laboratoria voor de verwerking van de producten zijn volledig uitgerust om deze traceerbaarheid te garanderen.
Dankzij een uiterst strenge werkwijze waarbij elke fase van het werk opgetekend wordt in een referentiedagboek, en een goedwerkend computersysteem, kan elke partij gemakkelijk geïdentificeerd worden, met de referentienummers. Op elk afgewerkt blik wordt die informatie vermeld, zodat we kunnen  weten uit welke partij de inhoud afkomstig is. Het etiket vermeldt zowel de kwaliteit, het gewicht  en het registratienummer, zodat het ten allen tijde mogelijk is de geschiedenis van het product te achterhalen.

Bereiding en versheid

Kaviaar wordt pas verpakt bij de bestelling.De leveranciers van CAVIAR PASSION eerbiedigen de strenste Europese regels. Ze hebben de nodige kennis en beschikken over specifieke laboratoria, die de meest hygienische verpakking van de  producten mogelijk maakt: we weken met sassystemen, in lokalen waarin de temperatuur niet hoger wordt dan 3°C, en waarin er veelvuldige hygiënische controles uitgevoerd worden.

Kaviaar houdt niet van vrije lucht. De verpakking geschiedt dan ook snel in het voorbereidingslabo, waar de temperatuur niet hoger is dan 12 °C. De graantjes worden nauwkeurig, ja, zelfs op een delicate manier behandeld. Eens in het blikje, wordt de kaviaar zorgvuldig gewogen. Daarna wordt de lucht uit de doos getrokken, opdat er geen oxydatie zou kunnen gebeuren. Onderaan de doos komen dan de gegevens: kategorie, hoeveelheid, uiterste verbruiksdatum, en de gegevens nodig voor de traceerbaarheid.

Koude ketting en levering

CAVIAR PASSION respecteert de koude keten vanaf de bereiding tot aan de levering.  Eenmaal geklimatiseerd, wordt het product in een isothermische verpakking gestopt.  In deze verpakking bevindt zich een koudereservoir uit eutectische gel, zodat de bewaringstemperatuur behouden blijft tot bij de levering bij de klant.  Onze leveringsbedrijven verzekeren de aflevering binnen de 24 tot 48 uur (Sommige postnummers vereisen nog een manuele behandeling van de koude keten.  In dit geval wordt de klant daarvan op de hoogte gehouden). 

Zekerheid van betaling

Het door CAVIAR PASSION gekozen systeem voor betalingen Elys Net Paiement garandeert een optimale zekerheid voor onze klanten.